O dokonalosti!

6. decembra 2019, basnik, Nezaradené

 

na

Jóba

nech si

spomenú

ak skúškou

životnou oni

prechádzajú

nech každý!!

len pamätá!

dokonalosť

že oni tak

v živote

získa

jú!

 

(zo zbierky Môj život)