Žijeme kritické časy!

2. októbra 2022, basnik, básne duchovno vzdelanie zázrak život

 

Diabol už cíti že koniec blízko je

  Tak skúša čo môže umlčať nás chce

Ale Boh svoj ľud chráni a vedie

  Istotne vieme že Kristus skoro príde

 

(zo zbierky Môj život)