Žalm vyvolenému duchovnému národu!

24. septembra 2023, basnik, básne budúcnosť duchovno

 

Prečo sa národy búria a ľudia vymýšľajú márne plány Králi zeme 

Povstávajú a urodzení muži spolu spájajú sily proti Jehovovi a jeho 

Pomazanému Hovoria Strhnime ich putá zhoďme zo seba ich povrazy 

Ten ktorý sedí na tróne v nebi sa bude smiať Jehova sa im vysmeje

Prehovorí k nim vo svojom hneve svojím prudkým hnevom ich vydesí 

Keď povie Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione na svätom vrchu

Hovorím čo riekol Jehova Povedal mi Ty si môj syn dnes som sa stal 

Tvojím otcom žiadaj ma dám ti národy do dedičstva dám ti celú zem do 

Vlastníctva Rozbiješ ich žezlom ocele roztrieskaš ako hlinenú nádobu

Králi buďte rozumní dajte si povedať sudcovia zeme slúžte Jehovovi

S bázňou a radujte sa s posvätnou úctou majte v úcte syna aby sa Boh

Nenahneval aby ste vy nezahynuli lebo jeho hnev vzplanie rýchlo

Pretože šťastní sú všetci tí ktorí uňho hľadajú svoje útočisko

 

(zo zbierky Môj život)